اطلاعات بورسی

هدف از ساخت این وبلاگ اطلاع رسانی در زمینه بورس می باشد.

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

محاسبه NAV هر سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات: (1۹/7/1385)

برای قیمت گذاری سهام شرکت های سرمایه گذاری عرف معمول این است که معمولاً از روش NAV (خالص ارزش دارائی ها) استفاده می کنند. ما نیز در اینجا اقدام به محاسبه NAV سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می کنیم: برای این منظور ما ارزش جاری پرتفوی این شرکت را محاسبه می کنیم:

ارزش جاری پرتفوی بورسی:

 

شرکت

سرمایه

درصد مالکیت

ارزش روز هرسهم

ارزش روز سهم شرکت معادن وفلزات

بهای تمام شده:

صنعتی و معدنی چادرملو

1000000

13.68%

10145

1387836

174455

سنگ آهن گل گوهر

440000

30.53%

21288

2859659.616

171958

فولاد کاویان

100000

74.60%

1873

139725.8

119915

گالوانیزه فجر سپاهان

286000

59.13%

1049

177398.2782

200223

کابل مخابراتی شهید قندی

300000

54.25%

1830

297832.5

629438

جمع سایرسرمایه گذاری ها

 

 

 

303197

150481

 

 

 

جمع:

5165649.194

1446470

ارزش پرتفوی بورسی به ازاء هر سهم توسعه معادن و فلزات:

4092

 

 

همانطور که در جدول بالا محاسبه شده است. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت بر اساس آخرین قیمتهای سهام در تاریخ 19/7/1385 محاسبه شده است و ارزش پرتفوی بورسی شرکت توسعه معادن و فلزات  به ازای هر سهم  409 تومان می باشد.

 

ارزش جاری پرتفوی غیر بورسی:( به روش بهای تمام شده)

شرکت:

سرمایه(م.ريال)

ارزش اسمی هرسهم

درصد مالکیت

بهای تمام شده برای شرکت معادن و فلزات

فولاد سهند آغاز

10000

10000

29.08%

2930

مجتمع فولاد خراسان

300000

1000

22.22%

67990

سرمایه گذاری قشم

14125

1000

5%

625

فولاد سدید ماهان

5500

1000

34.48%

1896

سی ولکس کالا

2500

1000000

99.92%

2498

آهن و فولاد توس

16000

10000

40.47%

5342

توسعه و تجارت بین الملل صبا

4200

1000

89.79%

4362

فولاد گستر یزد

9000

1000

30%

2025

توسعه و عمران شهرستان نائین

20004

1000

4.49%

898

آهن و فولاد نور

10000

1000

49.41%

5079

تأمین مواد اولیه صبا نور

20000

100000

83.41%

22603

سرمایه گذاری مهندسان ایران

7500

1000

16.56%

2484

فولاد درخشان اراک

13000

10000

23.84%

2515

صنعت سرمایه گذاری ایران

2740

غیر سهامی

4.08%

40

کارگزاری حافظ

10000

1000

17.50%

1750

صنایه شیمیائی بهاباد

1000

2000000

10%

100

سنگ آهن گوهر زمین

100000

1000

18%

36000

آهن و فولاد ارفع

15000

1000

15%

2250

سرمایه گذاری بانک سامان

100000

1000

10%

15000

مجموع سایر سرمایه گذاریها

 

 

3053

 

 

جمع بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی

179440

 

ارزش بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی به ازاء هر سهم:

142

 

از این روش شرکت توسعه معادن و فلزات به ازای هر سهم خود دارای 14 تومان پرتفوی غیر بورسی است.

 

 

 

ارزش جاری پرتفوی غیر بورسی:(به روش قیمت کاشناسی)

شرکت:

سرمایه(م.ريال)

درصد مالکیت

سود هر سهم سال جاری

P/E پیشنهادی

ارزش هر سهم

ارزش روز سهمم شرکت معادن وفلزات(م.ريال)

فولاد سهند آغاز

10000

29.08%

10229

4

40916

11898.3728

مجتمع فولاد خراسان

300000

22.22%

384

5

1920

127987.2

سرمایه گذاری قشم

14125

5%

 

 

 

625

فولاد سدید ماهان

5500

34.48%

245

4

980

1858.472

سی ولکس کالا

2500

99.92%

6000000

4

24000000

59952

آهن و فولاد توس

16000

40.47%

1959

4

7836

5073.96672

توسعه و تجارت بین الملل صبا

4200

89.79%

1122

3

3366

12693.79188

فولاد گستر یزد

9000

30%

314

4

1256

3391.2

توسعه و عمران شهرستان نائین

20004

4.49%

0

3

 

898

آهن و فولاد نور

10000

49.41%

161

4

644

3182.004

تأمین مواد اولیه صبا نور

20000

83.41%

92000

4

368000

61389.76

سرمایه گذاری مهندسان ایران

7500

16.56%

0

3

 

2484

فولاد درخشان اراک

13000

23.84%

4022

4

16088

4985.99296

صنعت سرمایه گذاری ایران

2740

4.08%

0

0

 

40

کارگزاری حافظ

10000

17.50%

102

2

204

357

صنایه شیمیائی بهاباد

1000

10%

 

 

 

100

سنگ آهن گوهر زمین

100000

18%

 

 

 

36000

آهن و فولاد ارفع

15000

15%

 

 

 

2250

سرمایه گذاری بانک سامان

100000

10%

 

 

 

15000

مجموع سایر سرمایه گذاریها

 

 

 

 

 

3053

 

 

جمع ارزش کارسناسی پرتفوی غیر بورسی

353219.7604

 

ارزش کارشناسی پرتفوی غیر بورسی به ازای هر سهم شرکت معادن و فلزات :

279

 

برای محاسبه ارزش جاری  پورتفوی غیر بورسی به روش کارشناسانه برای شرکتهایی که به سود آوری رسیده و سود هر سهم خود رااعلام نموده اند. یک نسبت P/E محافظه کارانه در نظر گرفته و قیمت ذاتی محافظه کارانه آن را حساب می کنیم. و برای شرکتهایی که هنوز به سود آوری نرسیده اند بهای تمام شده آنها را قرار داده ایم.

 از این روش شرکت توسعه معادن و فلزات دارای 28 تومان پرتفوی غیر بورسی به ازای هر سهم خود است.

 

محاسبه NAV هر سهم شرکت توسعه معادن و فلزات:

 

                                                                                                   پرتفوی غیر بورسی

                                                                                      بهای تمام شده:           ارزش کارشناسی:

 

ارزش جاری پرتفوی بورسی        5093341.652

جمع می شود:

ارزش پرتفوی غیر بورسی:                                                179440                    353219.7604

 

جمع ارزش جاری کل پرتفوی شرکت:                            5345089.2                5518868.955

              کسر می شود:

بهای تمام شده کل پرتفو:                     1625910

خالص ارزش پرتفوی شرکت:                                         3719179.2               3892958.955

جمع می شود:  

ارزش ویژه شرکت:                               1900898                        

NAV شرکت توسعه معادن و فلزات:                             5620077.2              5793856.955

 

NAV هر سهم توسعه معادن و فلزات:                               4452               4590

 

 

 

بنابراین در صورتی که بهای تمام شده را به جای ارزش جاری پرتفوی غیر بورسی قرار دهیم.NAV هر سهم شرکت توسعه معادن و فلزات 445 تومان بدست می آید. و اگر برای پرتفوی غیر بورسی این شرکت ارزش کارشناسانه محافظه کارانه در نظر بگیریم NAV هر سهم شرکت توسعه معادن و فلزات 459 تومان بدست خواهد آمد.

           

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1385ساعت 10:24  توسط همدانا  |