اطلاعات بورسی

هدف از ساخت این وبلاگ اطلاع رسانی در زمینه بورس می باشد.

کارخانجات مخابراتی ایران

با توجه به اینکه گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده شرکت کارخانجاتی ایران منتشر شد. به بررسی این گزارش می پردازیم. در این گزارش اعلام شده است که شرکت موفق به کسب سود خالصی معادل ۱۶۳۴۵۶ میلیون ریال شده است که به توجه به ۶۱.۴ میلیون سهام شرکت، سود خالص هر سهم معادل ۲۶۶۲ریال می شود کهخ به توجه به اینکه شرکت سود هر سهم خود را ۲۴۷۷ ریال پیش بینی کرده بود مشاهده می شود که شرکت بیش از پیش بینی موفق به ایجاد سود شده است. با توجه به اینکه شرکت اعلام نموده است که قصد تقسیم ۶۵٪ از سود را دارد باید ۱۷۰۰ ریال سود نقدی به هر سهم پرداخت کند. اما تجربه سالهای قبل نشان می دهد که شرکت معمولا مقدار بیشتری از سود را تقسیم می کند و برای امسال نیز پیش بینی تقسیم سود بیش از ۲۰۰۰ ريال وجود دارد.شرکت سود هر سهم خود را برای سال مالی ۸۵ معال ۲۸۱.۹ ريال پیش بینی کرده است که در این پیش بینی قرار داد تولید دو میلیون کوشی تلفن همراه در نظر گرفته نشده است که به نهایی شدن این قرار داد شرکت با تعدیل مناسبی در عایدی خود مواجه خواهد شد. که با در نظر گرفتن همان ۲۸۱.۹ ريال سود پیش بینی شده شرکت و با در نظر گرفتن P/E حدقل ۳ برای باز شدن بعد از مجمع سالیانه قیمت حداقل برای این سهم بعد از مجمع ۸۴۵۱ريال خواهد بود. که با توجه به قیمت امروز سهم که ۸۷۷۰ريال بود و با در نظر گرفتن حداقل سود تقسیمی ۱۷۰۰ريال، با خرید سهم قبل از مجمع و فروش آن بعد از مجمع دارای حداقل !!!! بازده ۱۶٪ خواهید بود. بنابراین خرید این سهم را به دوستان گرامی توصیه می کنیم.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم تیر ۱۳۸۵ساعت 15:14  توسط همدانا  |